Услуги

НАПП притежава административния и научен капацитет за разработване на национални, регионални и фирмени стратегии, планове, програми и проекти.

Има богат опит в разработването на методически ръководства, вътрешни правила и процедури за планиране и управление на проекти.

Изготвя предварителни, междинни и последващи оценки на стратегически, планови и програмни документи, оценки на въздействието, екологични оценки и др.

  Дискусия

Тук можете да публикувате авторски научни материали, свързани с планирането и прогнозирането,  както и ваши мнения и рецензии на доклади, статии, студии и монографии, посветени на плановата наука.

Материалите трябва да отговарят на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права.

Публикуването на материали изисква предварителна регистрация.

  Анкета