Мислите ли, че разписаната в нормативната база организационна структура на регионалните съвети за развитие ще осигури адекватно прилагане на подхода на интегрирани териториални инвестиции?


[Виж резултатите]