Проектът „Академия за младежки граждански инициативи“ бе представен пред заинтересовани страни от община Свищов

Проект НПИМД-КО1-М-087/2023/26.03.2023г. „Академия за младежки граждански инициативи“, ИНД 25-00-71 от 25.07.2023г., финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на...

На заключителна пресконференция бяха представени резултатите по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“

Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ проведе заключителна пресконференция по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“,...

Жива библиотека бе едно от финалните събития по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“

На 14 септември 2023 г., в комплекс „Фолклорен извор“, община Свищов, Сдружение „Национална асоциация по прогнозиране и планиране“ проведе инициативата жива библиотека под надслов „Бягство от...

ПОКАНА за Общо събрание на "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

П О К А Н А  Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  Сдружението на 20.09.2023...

НПО от община Свищов участваха в обучение на тема „Управление на комуникации и противодействие на дезинформацията“

В рамките на проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“, ДЦБФП № 96/29.07.2022 г. НПО от община Свищов участваха в обучение на тема „Управление на...

Проведе се пресконференция по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“, ДЦБФП № 96/29.07.2022 г.

На 09.06.2023 г. от 9:00 часа в комплекс „Фолклорен извор“ с. Царевец, община Свищов се проведе пресконференция по проект ACF/977 „Неправителственият сектор в Свищов – в помощ на прокудените от войната“,...

Членове на "Национална асоциация по прогнозиране и планиране" организираха уебинар на тема „Електронно административно обслужване в общините – как?“

На 11 ноември 2022 г. от 11:00 часа се проведе уебинар на тема „Електронно административно обслужване в общините - как?“, организиран от членове на СНЦ "Национална асоциация по прогнозиране и...

ПОКАНА за Общо събрание на "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  Сдружението на 01.09.2022...

ПОКАНА за Общо събрание на "НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ”

П О К А Н А Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА  АСОЦИАЦИЯ  ПО  ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  Сдружението на 01.09.2022...

Екип учени от НАПП проведоха изследване за установяване административния капацитет за регионално развитие

В изпълненито на научноизследователски проект №16-2021 „СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛЕН КОМПЕТЕНТНОСТЕН МОДЕЛ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЛАНИРАНЕ”, екип от учени, членове на СНЦ "НАПП" проведоха...

Кръгла маса на тема „Планирането в новите условия - реално или формално“

На 14-ти октомври 2021 г. катедра „Стратегическо планиране“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов отбеляза своята 65-годишнина с кръгла маса на тема „Планирането в новите условия - реално...

Тържествена церемония за обявяване на резултатите от проучване Индекс на административния капацитет на държавната администрация

От името на Национална асоциация по прогнозиране и планиране, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Фондация „Димитър Ценов“ и Института по публична администрация, Ви каним най-учтиво да...

<< 1 2 >>