Катедра "Стратегическо планиране" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов

http://sp.uni-svishtov.bg/

http://sp.uni-svishtov.bg/